Croeso i Hypro!

Hypro yn ddarparwr ateb un contractwr ar gyfer Bragdy, CO2 Cynlluniau Adfer, Deocsigeneiddio Dŵr, a Chynlluniau Arbed Ynni gyda'r diben o adeiladu dyfodol mwy diogel a chynaliadwy ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Gyda'i ddull arloesol a chynhyrchion sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg, Hypro wedi gwneud enw serol iddo'i hun ar y llwyfan byd-eang. Hypro wedi symud ei ffocws i fynd i'r afael â phryderon amgylcheddol cynyddol y byd. Yn wyneb yr un peth Hypro wedi cynnig atebion arloesol fel Smart Wort Cooler, Multi Anweddiad System, CO2 anweddiad a chyddwysiad sy'n gweithredu i ddiogelu adnoddau naturiol y blaned. Hypro yn cael ei yrru gan yr angerdd o wneud gwahaniaeth i gymdeithas trwy dechnolegau arloesol a thrwy hynny gynnal ein henw da fel gwneuthurwr o safon uchel yn y byd.

Corfforaethol ProffilHypro mae seilwaith wedi'i atgyfnerthu â thechnolegau dyfodolaidd, systemau cyflenwi prosesau, a pheiriannau i gael goruchafiaeth dros y Diwydiant Prosesau Hylendid.0
Blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant


0
Misoedd o warant ar offer


0 %
CO2 adennill cyfran o'r farchnad yn India


0 +
Gwledydd, 5 Cyfandir


0 +
Gosodiadau byd-eang


0 +
Miliwn o dunelli o CO2 wedi ei adennill hyd yma


0
Miliwn o dunelli o CO2 cael eu hadfer yn ddyddiol


0 +
U Stamp llestri wedi'u gosod


0 +
Llestri Marc CE wedi'u gosod

Cyfrif heddiw: 10

  • 00

Hypro wedi gosod sylfaen i lamu ymlaen. Mae ganddo'r cynhyrchion, y dechnoleg a'r seilwaith i ysgogi ei dwf ledled y byd. Mae ganddo'r potensial i gyfrannu'n sylweddol at leihau'r ôl troed Carbon ar lefel fyd-eang.

- Mr. Ravi Varma, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr, HyproYn ddiweddar Wedi'i lansio

Ateb mewn cynhwysydd ar gyfer CO2 Adfer

Cynwysedig CO2 Gwaith adfer

CO2 Gorsaf Llenwi

CO2 Gorsaf Llenwi

Dathlu

24 o flynyddoedd gogoneddus

o ragoriaeth!