Croeso i Hypro!

Mae Hypro yn ddarparwr datrysiadau un contractwr ar gyfer Bragdy, CO2 Cynlluniau Adfer, Deocsigeneiddio Dŵr, a Chynlluniau Arbed Ynni gyda'r diben o adeiladu dyfodol mwy diogel a chynaliadwy ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Gyda'i ddull arloesol a'i gynhyrchion sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg, mae Hypro wedi gwneud enw da iddo'i hun ar y llwyfan byd-eang. Mae Hypro wedi symud ei ffocws i fynd i'r afael â phryderon amgylcheddol cynyddol y byd. O ystyried yr un Hypro, mae wedi dod o hyd i atebion arloesol fel Smart Wort Oerach, System Anweddiad Aml, CO2 anweddiad a chyddwysiad sy'n gweithredu i ddiogelu adnoddau naturiol y blaned. Mae Hypro yn cael ei yrru gan yr angerdd o wneud gwahaniaeth i gymdeithas trwy dechnolegau arloesol a thrwy hynny gynnal ein henw da fel gwneuthurwr o safon uchel yn y byd.

Corfforaethol ProffilMae seilwaith Hypro wedi'i atgyfnerthu gan dechnolegau dyfodolaidd, systemau cyflenwi prosesau, a pheiriannau i gael goruchafiaeth dros y Diwydiant Prosesau Hylendid.Yn ddiweddar Wedi'i lansio

Ateb mewn cynhwysydd ar gyfer CO2 Adfer

Gwaith adfer CO2 mewn cynhwysydd

CO2 Gorsaf Llenwi

Gorsaf Betrol CO2

Ymateb gwych yn Drinktec 2022, yr Almaen!Am wythnos wych mae hi wedi bod! Rydym yn ddiolchgar i'n holl ymwelwyr chwilfrydig am ddod draw a gwneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant mawr i Hypro. Rydym eisoes yn edrych ymlaen at y tro nesaf y bydd y diwydiant yn dod at ei gilydd eto yn y ffair fasnach flaenllaw ar gyfer y diwydiant diodydd.

Arweinydd Merched Gorau O, pwnGan ddechrau ei gyrfa fel Peiriannydd Mecanyddol, cyrhaeddodd Ms Ashwini Patil ei hanterth, gan gyflawni nifer o lwyddiannau ar hyd ei thaith. Yma rheolaethol galluoedd, busnes mentrau, ac gyrru ar gyfer rhagoriaeth cael cynorthwyo y sefydliad in cyflawni cynaliadwy twf…

Mae Hypro wedi sefydlu sylfaen i lamu ymlaen. Mae ganddo'r cynhyrchion, y dechnoleg a'r seilwaith i ysgogi ei dwf ledled y byd. Mae ganddo'r potensial i gyfrannu'n sylweddol at leihau'r ôl troed Carbon ar lefel fyd-eang.

- Mr. Ravi Varma, Sylfaenydd a MD, Hypro0
Blynyddoedd o Brofiad Diwydiant


0
Misoedd o Warant ar Offer


0 %
CO2 Cyfran o'r Farchnad Adfer yn India


0 +
Gwledydd, 5 Cyfandir


0 +
Gosodiadau Byd-eang

Dathlu

24 o flynyddoedd gogoneddus

o ragoriaeth!