T&C Hypro

חותם ותנאי שימוש

השימוש שלך באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. התנאים מתייחסים לזכויות ולחובות המשפטיות שלך וכוללים כתבי ויתור חשובים והוראות בחירה בחוק ופורום. אנא קרא בעיון. התנאים חלים על כל אתרי האינטרנט של Hypro, כולל אתרים למשתמשים רשומים.

בעלות על האתר

האתר בבעלות ומופעל על ידי Hypro עם משרד החברה בפונה, מהרשטרה.

רישיון לשימוש

אנא אל תהסס לגלוש באתר. Hypro מעניק לך הרשאה לצפות באתר זה ולהדפיס או להוריד חומר המוצג באתר לשימושך האישי והלא מסחרי בתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים והודעות קנייניות אחרות.

עם זאת, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר או להפיץ בכל דרך שהיא את התוכן של אתר זה, לרבות הטקסט, התמונות, האודיו והווידאו למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא אישור בכתב מאת Hypro. בנוסף, כתנאי לשימושך באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב לכך Hypro שלא תשתמש באתר זה לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, בלתי מוסרית או אסורה על פי תנאים, תנאים והודעות אלה.

הגשות משתמש

כל תקשורת או חומר שאתה מעביר לאתר באמצעות טפסים או בדרך אחרת הוא ויטופל כמידע לא סודי ולא קנייני. נאסר עליך לפרסם או לשדר לאתר זה או ממנו כל חומר לא חוקי, מאיים, משמיץ, מגונה, פורנוגרפי או אחר שעלול להפר כל חוק.

קישורים לחומרים אחרים ומחומרים אחרים

Hypro עשוי לספק היפר-קישורים לאתרי צד שלישי. האתרים המקושרים אינם בשליטת Hypro ו Hypro אינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר כזה או לתוכן של כל אתר המקושר לאתר מקושר כזה. Hypro אינה תומכת בחברות או מוצרים שאליהם היא עשויה לספק היפר-קישורים ו Hypro שומרת לעצמה את הזכות לציין זאת באתר שלה. Hypro שומרת לעצמה את הזכות החד צדדית לסיים כל קישור או תוכנית קישור בכל עת. אם תחליט לגשת לאחד מאתרי הצד השלישי המקושרים לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

תוֹכֶן

Hypro מקפידה מאוד על יצירה ותחזוקה של אתר זה, ובמתן תוכן מדויק ועדכני כגון, אך לא רק, תיאורי מוצרים. עם זאת, התוכן של אתר זה נתון לשינויים תכופים ללא הודעה מוקדמת. לָכֵן, Hypro אינה מבטיחה את המצב הנכון והממשי של התוכן האמור. המבקרים באתר מקבלים Hyproפטירתו של כל אחריות שהיא בגין תוכן האתר, התוכנה באתר, או בגין כל שימוש שנעשה בו.

קניין רוחני

הטקסטים, התמונות, הסרטונים, הפריסות, השרטוטים, מאגרי המידע, הקבצים והפריטים האחרים באתר זה, כמו גם באתר עצמו, מוגנים בזכויות יוצרים ובזכותו של מפיק המאגר. חלק מהשמות, הסימנים והלוגו באתר זה הם סימנים מסחריים או שמות מסחריים מוגנים. אין לפרש שום דבר הכלול באתר כמעניק כל רישיון או זכות שימוש בסימן מסחרי כלשהו, ​​המוצג באתר ללא רשות מפורשת בכתב מאת Hypro או צד שלישי כזה שעשוי להיות הבעלים של הסימנים המסחריים המוצגים באתר. כל עותק, עיבוד, תרגום, סידור, שינוי, או כל שימוש שהוא של האתר הזה כולו או חלק ממנו ברכיבים המוגנים שלו, בכל צורה ובכל אמצעי, אסור בהחלט.

הגנה על נתונים

Hypro אוספת ומעבדת את המידע על התנהגות המשתמשים באתר זה למטרות סטטיסטיות ושיווקיות. למשתמש הזכות להתנגד, ללא תשלום, לעיבוד למטרות שיווק של הנתונים הנוגעים לו, ויש לו זכות לגשת לנתונים אישיים ולתקן אותם. למידע נוסף לגבי הנתונים כי Hypro אוסף והאמצעים Hypro נוקט כדי להגן על הפרטיות של נתוני המשתמש שלו, אנא עיין ב- Hypro מדיניות פרטיות.

אחריות

השימוש והגלישה שלך באתר זה הם על אחריותך בלבד. Hypro אינה מתחייבת שהתוכנה המשמשת עבור אתר זה, והמידע, היישומים המקוונים, או כל שירות אחר הניתנים באמצעות אתר זה הינם ללא שגיאות, או שהשימוש בהם לא יופרע. Hypro מתנער במפורש מכל האחריות הקשורה לנושא הנ"ל, לרבות, ללא הגבלה, אלו של דיוק, מצב, סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

על אף כל דבר אחר באתר זה, בשום מקרה לא יעשה זאת Hypro להיות אחראי לכל אובדן רווחים, הכנסות, נזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או אחרים דומים הנובעים או בקשר עם אתר זה או מהשימוש בכל אחד מהשירותים המוצעים באמצעות אתר זה.

כתב ויתור

החומר והתכנים המפורסמים באתר זה מסופקים "כפי שהם" ללא כל אחריות מפורשת או אחריות משתמעת מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לסחירות, אי-הפרה של רכוש אינטלקטואלי עבור צד אחד. בשום מקרה לא HYPRO תישא באחריות לכל נזק שהוא (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעה עסקית, אובדן מידע) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בחומרים, גם אם HYPRO קיבל ייעוץ לאפשרות של נזקים כאלה.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אוסרים על החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים ו/או מקריים, ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך. יתר על כן, Hypro אינה מתחייבת לדיוק או לשלמות המידע של קישורים או פריטים אחרים הכלולים בחומרים אלה שסופקו על ידי צדדים שלישיים.

הזמנות מוצרים

בעוד Hypro תעשה את מיטב המאמצים כדי למלא את כל ההזמנות, Hypro אינו יכול להבטיח את זמינותו של מוצר מסוים המוצג באתר זה. Hypro שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המכירה של כל מוצר המופיע באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

עדכונים

Hypro שומרת לעצמה את הזכות החד צדדית לעדכן, לשנות, לשנות ולשנות את התנאים ומדיניות הפרטיות שלה בכל עת. כל העדכונים, השינויים, השינויים והשינויים הללו מחייבים את כל המשתמשים והדפדפנים של ה- Hypro אתר ויפורסם כאן.

רישיונות תוכנה

לא יהיו לך זכויות על התוכנה הקניינית והתיעוד הקשור, או כל שיפורים או שינויים בהם, אשר עשויים להיות מסופקים לך על מנת לגשת לאזורים שצוינו באתר. אינך רשאי לתת רישיון משנה, להקצות או להעביר רישיונות כלשהם שניתנו על ידי Hypro, וכל ניסיון למתן רישיון משנה, הקצאה או העברה כאמור יהיה בטל ומבוטל. אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות, לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות נגזרות מתוכנה כזו.

בחירת חוק והוראות פורום

אתר זה שוכן על שרת בגנט, בלגיה. אתה מסכים שתנאים אלה והשימוש שלך באתר זה כפופים לחוקי גרמניה. אתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום השיפוט הבלעדי של בתי המשפט, בתי הדין, הסוכנויות וארגונים אחרים ליישוב סכסוכים בגרמניה בכל המחלוקות (א) הנובעות מתוך, הקשורות או הנוגעות לאתר זה ו/או לתנאים אלה, (ב) ב. שהאתר הזה ו/או תנאים אלה הם סוגיה או עובדה מהותית, או (ג) שבהם האתר הזה ו/או תנאים אלה מוזכרים במסמך שהוגש לבית משפט, בית דין, סוכנות או ארגון אחר ליישוב סכסוכים. Hypro השתדלה לציית לכל הדרישות המשפטיות המוכרות לה ביצירה ובתחזוקה של אתר זה אך אינה מצהירה כי החומרים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש בכל תחום שיפוט מסוים. אתה אחראי לציות לחוקים החלים. כל שימוש בניגוד להוראה זו או לכל הוראה בתנאים אלה הוא באחריותך בלבד, ואם חלק כלשהו מתנאים אלה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה על פי החוק החל, ההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב מוחלפת על ידי הוראה תקפה הניתנת לאכיפה. תואם באופן הדוק ביותר את כוונת ההוראה המקורית ושאר תנאים אלה יחולו על שימוש כזה.