შემდეგ გამყიდველი ტექნიკურად შეფასდება ჩვენი გუნდის მიერ და საჭიროების შემთხვევაში, ობიექტის აუდიტს ჩაატარებს შესაბამისი დეპარტამენტი. დამტკიცების შემდეგ მოვაჭრეებს ეცნობებათ და დარეგისტრირდებიან გამყიდველთა სიაში. არასრული განაცხადები და ისინი, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჭირო დოკუმენტაცია, პასუხისმგებელნი არიან უარყოფაზე.