Säljaren kommer sedan att utvärderas tekniskt av vårt team och om och, om så krävs, kommer anläggningsrevisionen att utföras av respektive avdelning. Efter godkännande kommer leverantörer att informeras och registreras i leverantörslistan. Ofullständiga ansökningar och de utan nödvändig dokumentation är ansvariga för avslag.