rättspolitik Hypro

Adress

privacy_policy

Sekretesspolicy

Hypro är en pålitlig marknadsaktör och det är vår policy att respektera din integritet.
mot mutor-korruption

Anti-mutor & Anti-korruptionspolicy

Hypro är engagerad i att förebygga, avskräcka och upptäcka bedrägerier, mutor och all annan korrupt affärspraxis.
POSH ACT

Lag om förebyggande av sexuella trakasserier (POSH).

Denna policy är utformad med ett uttryckligt åtagande att
förebygga sexuella trakasserier och säkerställa en säker, hälsosam och rättvis miljö där alla kan arbeta utan trakasserier, diskriminering eller kränkning.
Villkor

Imprint & användarvillkor

Din användning av denna webbplats anger ditt samtycke till dessa villkor. Villkoren behandlar dina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Miljö, arbetshälsa och säkerhet (EOHS)

Att prioritera EOHS är en viktig del av vårt engagemang. Vi strävar efter en säkrare, hälsosammare och mer hållbar arbetsplats, vilket säkerställer välbefinnandet för vårt team, miljön och vårt samhälle.