Ljusa öltankar

en industriell bryggeriutrustningVi vill gärna se dig på sociala medier!

Hypro BBT är designat i enlighet med god ingenjörspraxis och hygieniska industrinormer. Tankens mekaniska design är baserad på relevant ASME avsnitt VIII för diskskal & GEP. Där kodreglerna inte är exakt definierade för en given situation har praktisk erfarenhet sökts. Processdesign (Värmeöverföringsområden är baserade på ett skräddarsytt datorbaserat program utvecklat av vårt företag och enligt Hygienic Process Design & Practice.

Ljusa öltankar används i ett bryggeri för följande operationer.

 • Håll temperaturen på filtrerad /Bright Beer till –10 C
 • Behåll CO2 mottryck på öl för att undvika CO2 förlust
 • Överför öl under CO2 mottryck till flaska/burkfyllare

Young Beer från Unitank går för filtreringsprocessen och fylls sedan i BBT batchvis. Ungt öl från unitank, vid –10 C, och tryck vid 1.5 bar, i detta fall, överförs till filtersektionen. Innan öl kommer i BBT hålls det inre trycket i BBT under arbetstryck t.ex. vid 1 bar, och när ölet börjar komma in utvecklas trycket och övertrycket (t.ex. över 1.5 bar) kommer att ventileras ut från trycksäkerheten ventil på ett tanklock. Det är dock tillrådligt att hålla trycket på @ 1 bar genom att manuellt strypa ventilen på CIP-gasledningen ansluten till CO2 ventilera. Detta öl hålls vid samma temperatur dvs – 10C. Med tanke på lite värmeförlust får BBT en kyljacka med glykolcirkulation.
Detta område finns på den koniska delen & nedre delen av skalet. Temperaturen upprätthålls automatiskt i BBT av ett PC-PLC-baserat system. Styrlogiken har definierats i styrlogikdokumentet. För att undvika CO2 förlust, CO2 mottrycket ska bibehållas under överföring av öl till flaskfyllare.

 • Alla rör relaterade till glykol, kupolavlopp och inklusive kabelrör dras genom isoleringen.
 • Produktrören anses vara konstruerade enligt styvt rörledningskoncept med flödesplatta.
 • Cylindriska tankar med skåländar är kompletta med skal, överfat och bottenfat.
 • Kyljacka präglad typ på skaldelen.
 • Termobrunnar med höljen 1 siffror- För 1 temperaturindikator på skalet.
 • Tre kylsektioner två zoner är på skal.
 • Provventil: – Mikroport & Membran typ Keofitt fabrikat med nyckelring – höljen, avlopp
 • CIP-tillförselrör från driftnivå i källare till tanktop draget genom isoleringen.
 • Kupolavloppsrör som löper från tanken upp till toppen av plattan, draget inuti isoleringen.
 • Kabelledningsrör dragna inuti isoleringen.
 • Glykoltillförsel och returrör från tank till försörjningsrör i SS 304 & dragna inuti isoleringen.
 • Glykolförsörjnings- och returrör från huvudrör till försörjningsrör i SS 304 med PUF-isolering & SS 304-beklädnad.
 • Lyftöglor med löstagbart arrangemang för montering av plattform på plats.
 • Kjol med benstöd i MS varmgalvaniserad.
 • Plattform i varmt djupförzinkat material för Unitank komplett med räcken.
 • Hygieniska processrör, kopplingar till fjärilsventiler där det behövs i OD-baserat SS 304-material för vört, öl, jäst, CO2 & Luftventil, CIP S/CIP R
 • Tanken har kyljackor på skaldelen. Temperaturen på tanken indikeras av temperatursändare placerade på toppen av skalet
 • Manövrerade vridspjällsventiler är monterade för en tank för att styra tankens temperatur. Dessa ventiler kommer att öppna eller stänga för att uppnå en inställd temperatur i ett profil-/autoläge.
 • Manuell på/av-funktion finns också som kan styras från skärmen.
 • I Profil/Auto-läge kommer den aktiverade ventilen för konmanteln att fungera enligt temperaturen indikerad av TE (temperaturgivare monterad i en kon).
 • Detta system är helt automatiserat och fungerar från SCADA med definierat styrlogikprogram.
 • Trycksändare finns på toppen och botten av BBT för noggrann mätning av ölvolymen inuti kärlet, genom ett program för nivåvolym som förbereds och arbetar på tryckskillnaden.
 • CIP returpump kommer att starta/stoppa baserat på stegen i CIP-cykelprogrammet definierat för källar-CIP och linje-CIP för utrustning.
 • Ölöverföringspump är automatiserad och drivs från SCADA
 • Öl överförs från BBT till förpackning och driften sker från cykelval genom SCADA
Hypro BBT_Burundi
Burundi BBT