Lauter Tun

en industriell bryggeriutrustningFunktioner

  • Designad för produktion upp till 9 bryggningar/dag
  • Lauter Tun med falsk botten vald för att ge maximal fri passage för vörten under lauterprocessen.
  • System för rengöring/spolning av falsk botten med speciella munstycken.
  • Vörtuppsamlingsmunstycken kopplade till ring- och kärlsystem för lika vörtflöde från alla punkter.
  • Absolut platt äkta botten som underlättar vätskeavlägsnande och inga uppehåll eller rester.
  • Kraftar vertikala rörelser genom tillval av hydraulsystem / mekaniskt system.
  • Sopbladsdrift mekanisk typ enkel och problemfri.