Värmeåtervinningssystem

en industriell bryggeriutrustningSyftet är att återvinna värme som kan frigöras av vörtångor vid vörtkokning. Den återvunna värmen ska användas för vörtförvärmning

  • Ångkondensor: Skal- och rörväxlare i SS 304L-material. Designad och dimensionerad för hög nedsmutsning av de organiska ångorna som genereras under vörtkokning. Komplett med vakuumbrytare. Ångor kommer att kondenseras med vatten.
  • Energilagringstank: Dessa kondenserade ångor samlas upp i en SS 316-tank som kallas en energilagringstank.