Vätskebearbetningstank

Flytande bearbetning

vi tillhandahåller följande system och utrustning

  • Blandnings-, blandnings- och homogeniseringskärl
  • Jäsning
  • Produkt/bulklagring
  • Omrörda och mantlade reaktorer och kärl
  • Pilotjäsningssystem
  • Hygieniska processrör
  • CIP-system
Biofermentor

All utrustning bearbetas invändigt och externt på automatiska ytbehandlingsmaskiner som ger en konsekvent högkvalitativ inre yta lämplig för sterila applikationer.